Prosjekter

Espern, Hamar

Utvikling av en ny bydel

2000 boliger

komplett infrastruktur

Lilandsvannet, Sortland

Vannforsyning til Holmen lakseslakteri

Reservevannforsyning til Sortland kommune

3000 m sjøledning og 800 m styrt boring

Furusetgata, Oslo

Totalentreprise

Kort prosjekteringstid og høy kompleksitet

Del 1 av større utbygging over E6

Holmen lakseslakteri, Sortland

All utvendig VA

Operativt 1.kvartal 2024